АЛБА ХААГЧИЙН НИЙГМИЙН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭВ.

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх ажлын хүрээнд 2018 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймэр унтраах, аврах 80 дугаар ангийн гал унтраах автомашины жолооч дэд ахлагч Б.Мандуулын 5 ханатай гэрт эсгий туурга, дээвэр авч өгч өвлийн бэлтгэл ажил дулаалга хийж барисан. Гэрийн дулаалга хийж төвхнүүлэх ажилд Онцгой байдлын хэлтэс, …

Дэлгэрэнгүй АЛБА ХААГЧИЙН НИЙГМИЙН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭВ.

ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛЖ ЯРИА ТАНИУЛГА ХИЙЛЭЭ.

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нөхөн сонгууль 2018 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулагдахтай холбогдуулан Сонгуулийн санал авах байрны галын аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор 2018 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр гал унтраагуур ажиллуулах заавар, зөвлөмжийг хүргэж, аврах зам гарцын чиглэл заасан тэмдэг тэмдэглэгээ бүрдүүлэх талаар 6 ажилтан алба хаагч нарт яриа таниулга хийж …

Дэлгэрэнгүй ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛЖ ЯРИА ТАНИУЛГА ХИЙЛЭЭ.

БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ ХУВААРИЙН ДАГУУ ЧАНАРТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

2018 оны сургуулийн жилийн удирдамж” сургалтын үндсэн баримт бичгийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Онцгой байдлын хэлтсийн даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн “Бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах тухай” А/01 дүгээр тушаалаар сургалтын үйл ажиллагааны 2 дугаар хагасыг эхлүүлэн долоо хоног бүрийн “Мягмар” гаригт зохион байгуулан ажиллаж байна. 16 цагийн онол, 6 цагийн дадлага сургалт …

Дэлгэрэнгүй БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ ХУВААРИЙН ДАГУУ ЧАНАРТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“Хүүхэд аливаа ослоос урдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалт зохион байгуулах ажлын удирдамж”-ийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2018 оны 09 дүгээр сарын 11-14-ний өдрүүдэд дүүргийн 1 ба 2 дугаар хорооны “Хангай цогцолбор сургууль”-ийн 1, 2, 3 дугаар байр, “Нарт хангай” хүүхэд хөгжил сургалтын төв, 44 дүгээр цэцэрлэг, 207 дугаар цэцэрдэг, Төмөр замын 183 дугаар цэцэрлэгийн багш, ажилчид, …

Дэлгэрэнгүй СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.