ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч ахмад Б.Мягмаржав, Багахангай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч ахлах дэслэгч С.Өлзийсайхан нар 2018 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдөр Багахангай дүүргийн 2 дугаар хороо “Трансгайд сервис” ХХК-ны нефть бүтээгдэхүүний агуулахад хамтарсан хяналт, шалгалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

БАРИЛГЫН ЯВЦ БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦАВ.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга хошууч генерал Т.Бадралаар ахлуулсан ажлын хэсэг 2018 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдөр шинээр баригдаж байгаа Галын депогийн барилгын үйл явцтай танилцаж, барилгын ажлыг эрчимжүүлэх, богино хугацаанд чанартай, үр дүнтэй хүлээлгэж өгөх талаар үүрэг даалгавар өгч, бие бүрэлдэхүүнтэй уулзалт хийлээ.

Дэлгэрэнгүй БАРИЛГЫН ЯВЦ БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦАВ.

ГАЛ УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Батлагдсан хуваарийн дагуу 2018 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдөр Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хороо үйлдвэрлэлийн бүсэд үйл ажиллагаагаа явуулдаг “Алтан-Оршихуй групп” ХХК-ны Ахуй мандал дахиварын үйлдвэрт Гал түймэр унтраах тархалтын сургуулийг тухайн байгууллагын ажилтан алба хаагчидтай хамтран зохион байгууллаа. Тархалтын сургуулиар тухайн объектуудын онцлог, барилгын хийц бүтээц, хүрэлцэн очих зам гарц зэргийг судлан гал …

Дэлгэрэнгүй ГАЛ УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ГАЛ УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Батлагдсан хуваарийн дагуу 2018 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдөр Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хороо үйлдвэрлэлийн бүсэд үйл ажиллагаагаа явуулдаг “Амарсанаа степ” ХХК-ны хөнгөн цагааны үйлдвэрт Гал түймэр унтраах тархалтын сургуулийг тухайн байгууллагын ажилтан алба хаагчидтай хамтран зохион байгууллаа. Тархалтын сургуулиар тухайн объектуудын онцлог, барилгын хийц бүтээц, хүрэлцэн очих зам гарц зэргийг судлан гал унтраах …

Дэлгэрэнгүй ГАЛ УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.