2015 оны тактик, тархалтын сургуулийн төлөвлөгөөний дагуу Багахангай дүүргийн 1-р хороо үйлдвэрлэлийн бүс “Алтан оршихуй групп” Ахуй мандал Дахиварын үйлдвэрт амжилттай зохион явууллаа. Тактик сургуулиар тухайн объектын онцлог, барилгын хийц бүтээц, хүрэлцэн очих зам гарц зэргийг судлан гал унтраах шийдвэрлэх чиглэл, хүн хүч хэрэгслийг хэрхэн байрлуулах болон тухайн аж ахуй нэгж байгууллагын ажилтан албан хаагчидад …

Дэлгэрэнгүй Гал унтраах “Тактикийн сургуул”-ийг амжилттай зохион явууллаа.

               Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд даргын баталсан Аврах, гал унтраах ангиудын “Албаны бэлтгэл бэлэн байдлын түвшинг дээшлүүлэх” нэгдсэн арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хийгдэх ажлын төлөвлөгөө, удирдамж гарган Онцгой байдлын хэлтсийн даргаар батлуулан бие бүрэлдэхүүний албаны мэдлэг, холбогдох дүрэм, журмын хэрэгжилтийг сайжруулах, мэргэжлийн ур чадвар, бэлтгэл бэлэн байдлын түвшинг дээшлүүлэх зорилгоор “Мэргэжлийн аварга” салаа …

Дэлгэрэнгүй Ажил мэргэжлийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг амжилттай зохион явууллаа.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04-р сарын 22-ны өдрийн A/109 дүгээр тушаалыг хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Багахангай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Аврах гал унтраах 80-р ангийн албан хаагчдын дулааны улирлын хувцасны нэгдсэн үзлэгийг 2015 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 10.00 цагт Аврах гал унтраах 80 дугаар ангийн жагсаалын талбайд …

Дэлгэрэнгүй Багахангай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн бие бүрэлдэхүүн дулааны улирлын хувцасанд шилжлээ