Трансгайд сервис ХХК-ны Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын ажилтан алба хаагчдад Гамшгаас хамгаалах тухай болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын галын аюулгүй норм, дүрэм, стандартаар 2 цагийн танхимын сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтанд Онцгой байдлын хэлтсээс 3 албан хаагч тухайн байгууллагаас 18 инженер техник болон харуул хамгаалалтын ажилтан албан хаагч идэвхитэй оролцлоо.

Дэлгэрэнгүй Трансгайд сервис ХХК-ны ажилтан албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн А\263 дугаар тушаалаар Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын төрийн тусгай албан хаагчид хүйтний улирлын хувцсанд шилжих болсонтой холбогдуулан Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 2015 оны 10\910 тоот албан бичгээр ирүүлсэн удирдамжийн дагуу Онцгой байдлын хэлтсийн нийт бүрэлдэхүүнд 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн …

Дэлгэрэнгүй ОБЕГ-ын даргын 2015 оны А/263 дугаар тушаалаар 2015.10.23-ны өдөр Багахангай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн бүрэлдэхүүн хүйтний улирлын хувцасанд шилжлээ