Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Захиргаа удирдлагын хэлтсийн даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 06-ны 10/305 тоот албан бичгийн хүрээнд тус хэлтсийн бие бүрэлдэхүүнийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит “Хүн амын бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжүүлэлтийн түвшин тогтоох сорил”-д бүрэн хамруулж алба хаагчдын мэдээллийг цахимд шивж оруулах ажлыг дүүргийн спорт хороотой хамтран зохион байгууллаа.  

Дэлгэрэнгүй Онцгой байдлын хэлтсийн бие бүрэлдэхүүн “Бие бялдарын сорил” өглөө

2015 оны Онцгой байдлын хэлтсийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион явууллаа

Онцгой байдлын хэлтсийн алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, бие бялдарыг дээшлүүлэх, багаар ажиллах чадварыг сайжруулах зорилгоор алба хаагчдын дунд Гар бөмбөг, Сагсан бөмбөг, Олс таталт зэрэг 3 төрөлт тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй 2015 оны Онцгой байдлын хэлтсийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион явууллаа

Зарлан мэдээлэх дуут дохионы төхөөрөмж, холбооны техникийн  найдвартай ажиллагааг хангах, “Газар хөдлөлтийн гамшгаас амжиж анхааруулах систем” төслийн багтай хамтран дуут дохиоллын төхөөрөмжийг дүүргийн 1-р хороо Засаг даргын Тамгын газар, 2-р хорооны байранд  шинээр суурилуулсан ба Онцгой байдлын Ерөнхий газрын 2014 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн “Үүрэг хүргүүлэх тухай” Б/3240 тоот албан бичгийг хэрэгжүүлэх, “Газар …

Дэлгэрэнгүй Газар хөдлөлтийн гамшгаас амжиж анхааруулах систем” төслийг амжилттай хэрэгжүүллээ.