Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нөхөн сонгууль 2018 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулагдахтай холбогдуулан Сонгуулийн санал авах байрны галын аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор 2018 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр гал унтраагуур ажиллуулах заавар, зөвлөмжийг хүргэж, аврах зам гарцын чиглэл заасан тэмдэг тэмдэглэгээ бүрдүүлэх талаар 6 ажилтан алба хаагч нарт яриа таниулга хийж ажиллалаа.

IMG_3520 IMG_3514 IMG_3510 IMG_3511 IMG_3516 IMG_3517

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>