Монгол улсын Шадар сайдын 2018 онд баталсан Хүн ам олноор цуглардаг худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудад хяналт, шалгалт зохион байгуулах тухай удирдамжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч ахлах дэслэгч С.Өлзийсайхан 2018 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр дүүргийн томоохон худалдаа үйлчилгээний төв болох “Арвижих” үйлчилгээний төв, Улаанбаатар төмөр замын “Ган зам” сүлжээ дэлгүүр, “Хангайн булаг” ХХК-ны хүнсний дэлгүүр, “Хэнз хонгор” ХХК-ны хүнсний дэлгүүр, эмийн сан зэрэг 4 аж ахуйн нэгжид Гал түймрийн улсын хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, ажилтан ажиллагсдад урьдчилан сэргийлэх заавар, зөвлөмж өгч санамж материал 120-ыг тарааж ажилласан байна.

43372310_342489509649019_785617795533504512_n

43610011_236416217232835_445089668497670144_n

43557445_247416629452164_4222173875280019456_n

43403590_2132376517002851_7887512881380458496_n

43500576_499790107204220_8915245911899111424_n

43629409_1855386547907418_657246102138912768_n

43599453_559680961161421_829428179939622912_n

43584711_734696353553849_7372698267122925568_n

43627370_463342507489589_5334244253717495808_n

43567120_971626876355082_6801254728110964736_n

43592815_249529555747268_771653680033169408_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>