Иргэд, аж ахуй, нэгж, байгууллагын сургалт

УДИРДАМЖИТ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Монгол улсын Шадар сайдын 2018 онд баталсан Хүн ам олноор цуглардаг худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудад хяналт, шалгалт зохион байгуулах тухай удирдамжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч ахлах дэслэгч С.Өлзийсайхан 2018 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр дүүргийн томоохон худалдаа үйлчилгээний төв болох “Арвижих” үйлчилгээний төв, Улаанбаатар төмөр замын “Ган зам” …

Дэлгэрэнгүй УДИРДАМЖИТ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“Хүүхэд аливаа ослоос урдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалт зохион байгуулах ажлын удирдамж”-ийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2018 оны 09 дүгээр сарын 11-14-ний өдрүүдэд дүүргийн 1 ба 2 дугаар хорооны “Хангай цогцолбор сургууль”-ийн 1, 2, 3 дугаар байр, “Нарт хангай” хүүхэд хөгжил сургалтын төв, 44 дүгээр цэцэрлэг, 207 дугаар цэцэрдэг, Төмөр замын 183 дугаар цэцэрлэгийн багш, ажилчид, …

Дэлгэрэнгүй СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТАКТИКИЙН ДАДЛАГА, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Обьектын болон тал, хээрийн түймэр, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа, дадлага сургуулийг зохион байгуулах зорилгоор “Болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх дадлага сургууль зохион байгуулах удирдамж”-ийг Дүүргийн Засаг даргаар батлуулан 2018 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр дүүргийн 1 дүгээр хороо үйлдвэрлэлийн бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Амарсанаа степ” ХХК-ны Хөнгөн цагаан боловсруулах үйлдвэр, …

Дэлгэрэнгүй ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТАКТИКИЙН ДАДЛАГА, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Батлагдсан хуваарийн дагуу 2018 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр Багахангай дүүргийн 2 дугаар хороо “Трансгайд сервис” ХХК-ны нефьт бүтээгдэхүүн хадгалах агуулахын “Төмөр замын ачиж буулгах байгууламжийн хэсэгт вагон цистернээс нефьт бүтээгдэхүүн буулгах үед техникийн горим зөрчигдөж гал түймэр гарсан” гэсэн цагийн байдалд Гал түймэр унтраах тархалтын сургуулийг тухайн байгууллагын ажилтан алба хаагчидтай хамтран зохион …

Дэлгэрэнгүй ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.