Бие бүрэлдэхүүний сургалт

БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ ХУВААРИЙН ДАГУУ ЧАНАРТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

2018 оны сургуулийн жилийн удирдамж” сургалтын үндсэн баримт бичгийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Онцгой байдлын хэлтсийн даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн “Бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах тухай” А/01 дүгээр тушаалаар сургалтын үйл ажиллагааны 2 дугаар хагасыг эхлүүлэн долоо хоног бүрийн “Мягмар” гаригт зохион байгуулан ажиллаж байна. 16 цагийн онол, 6 цагийн дадлага сургалт …

Дэлгэрэнгүй БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ ХУВААРИЙН ДАГУУ ЧАНАРТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТАКТИКИЙН ДАДЛАГА, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Обьектын болон тал, хээрийн түймэр, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа, дадлага сургуулийг зохион байгуулах зорилгоор “Болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх дадлага сургууль зохион байгуулах удирдамж”-ийг Дүүргийн Засаг даргаар батлуулан 2018 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр дүүргийн 1 дүгээр хороо үйлдвэрлэлийн бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Амарсанаа степ” ХХК-ны Хөнгөн цагаан боловсруулах үйлдвэр, …

Дэлгэрэнгүй ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТАКТИКИЙН ДАДЛАГА, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Батлагдсан хуваарийн дагуу 2018 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр Багахангай дүүргийн 2 дугаар хороо “Трансгайд сервис” ХХК-ны нефьт бүтээгдэхүүн хадгалах агуулахын “Төмөр замын ачиж буулгах байгууламжийн хэсэгт вагон цистернээс нефьт бүтээгдэхүүн буулгах үед техникийн горим зөрчигдөж гал түймэр гарсан” гэсэн цагийн байдалд Гал түймэр унтраах тархалтын сургуулийг тухайн байгууллагын ажилтан алба хаагчидтай хамтран зохион …

Дэлгэрэнгүй ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ГАЛ УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Батлагдсан хуваарийн дагуу 2018 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдөр Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хороо үйлдвэрлэлийн бүсэд үйл ажиллагаагаа явуулдаг “Алтан-Оршихуй групп” ХХК-ны Ахуй мандал дахиварын үйлдвэрт Гал түймэр унтраах тархалтын сургуулийг тухайн байгууллагын ажилтан алба хаагчидтай хамтран зохион байгууллаа. Тархалтын сургуулиар тухайн объектуудын онцлог, барилгын хийц бүтээц, хүрэлцэн очих зам гарц зэргийг судлан гал …

Дэлгэрэнгүй ГАЛ УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.