Хууль, Эрх зүй

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Төрийн албаны тухай” (шинэчилсэн найруулга) хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн даргын хамтарсан удирдамжийн дагуу  нийслэлийн хүрээний Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшингээ үнэлүүлэх ажил Онцгой байдлын газрын”Аврагч” биеийн тамир спортын хорооны байранд зохион байгуулагдлаа. Тус шалгалт 2018 оны 11 дүгээр сарын …

Дэлгэрэнгүй ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

УДИРДАМЖИТ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Монгол улсын Шадар сайдын 2018 онд баталсан Хүн ам олноор цуглардаг худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудад хяналт, шалгалт зохион байгуулах тухай удирдамжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч ахлах дэслэгч С.Өлзийсайхан 2018 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр дүүргийн томоохон худалдаа үйлчилгээний төв болох “Арвижих” үйлчилгээний төв, Улаанбаатар төмөр замын “Ган зам” …

Дэлгэрэнгүй УДИРДАМЖИТ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ ХУВААРИЙН ДАГУУ ЧАНАРТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

2018 оны сургуулийн жилийн удирдамж” сургалтын үндсэн баримт бичгийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Онцгой байдлын хэлтсийн даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн “Бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах тухай” А/01 дүгээр тушаалаар сургалтын үйл ажиллагааны 2 дугаар хагасыг эхлүүлэн долоо хоног бүрийн “Мягмар” гаригт зохион байгуулан ажиллаж байна. 16 цагийн онол, 6 цагийн дадлага сургалт …

Дэлгэрэнгүй БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ ХУВААРИЙН ДАГУУ ЧАНАРТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“Хүүхэд аливаа ослоос урдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалт зохион байгуулах ажлын удирдамж”-ийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2018 оны 09 дүгээр сарын 11-14-ний өдрүүдэд дүүргийн 1 ба 2 дугаар хорооны “Хангай цогцолбор сургууль”-ийн 1, 2, 3 дугаар байр, “Нарт хангай” хүүхэд хөгжил сургалтын төв, 44 дүгээр цэцэрлэг, 207 дугаар цэцэрдэг, Төмөр замын 183 дугаар цэцэрлэгийн багш, ажилчид, …

Дэлгэрэнгүй СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.